»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Wednesday, May 28, 2008

အေမနဲ႔ သား အျပန္အလွန္ေျပာဆုိျခင္း

ဆြမ္းအုပ္နီနီ အေမရြက္လုိ႔၊
နက္ျဖန္မနက္ ေက်ာင္းထြက္မယ္။

ေမာင္လဲလုိက္မယ္ ခ်န္မထားနဲ႔
အေမသြားေတာ့ ပ်င္းလွတယ္။

ေက်ာင္းႀကီးေပၚမွာ
ေမာင္ငယ္ေဆာ့ေတာ့
ဘုန္းႀကီးေအာ္လုိ႔ ႐ုိက္လိမ့္မယ္။

ေမာင္မေဆာ့ပါ စိတ္ပုတီးနဲ႔၊
ဘုန္းေတာ္ႀကီးလုိ ေနပါ့မယ္။
လုိက္မယ္ .... လိုက္မယ္။

(ဆရာႀကီးမင္းသု၀ဏ္၏ ကဗ်ာေလးအား ေဖာ္ျပပါသည္။)


မုိးေကာင္းကင္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: