»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Tuesday, May 20, 2008

မုန္းၾကဖုိ႔ ခ်ိန္တန္ၿပီ

ေလာကီဘံုအာ႐ုံမ်ားကုိလ
ေမ်ာမကုန္ သင္ခံစားခ်င္ပါ့
ေသာကဘံုအပါယ္လားေပလိမ့္
မမွားၾကဖုိ႔ သတိယွဥ္၊
သိအျမင္ေထြျပားလွ်င္ျဖင့္
ေန႔မျခားနစ္ဖုိ႔ပင္။

ခြင့္သာခုိက္မုိ႔ လုိက္ေစခ်င္
စ႐ုိက္အုိတြင္ ေမြ႕လွ်င္႐ႈံး၊
မုန္းၾကဖုိ႔ ခ်ိန္တန္ၿပီမုိ႔
ဇိမ္ခံကာ ေလာဘႀကီးလွ်င္ျဖင့္
ေသာကမီး တစ္ရွိန္ရွိန္ႏွင့္
အပါယ္အိမ္ မျပန္လမ္းကုိ
မွန္း၍ ေၾကာက္ဦး(အံုး)။ ။


(သာထြန္းျပန္႔ဓမၼစာေစာင္ မွ စာေရးဆရာ ကုိသိန္းေဆြ(ဆင္စြယ္)၏ ကဗ်ာကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။)

မုိးေကာင္းကင္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: