»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Thursday, November 27, 2008

တရားစာအုပ္မ်ား စုစည္းတင္ျပျခင္း(၁)

(၁) ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက၏ အႏႈိင္းမဲ့ဘာ၀နာစာအုပ္
(၂) ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵာဓိက၏ ျမင့္ျမတ္ေသာဥေပကၡာစာအုပ္
(၃) ဆရာေတာ္အရွင္ေကလာသ၏ ဗုဒၶဓမၼအႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္
(၄) ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္၏ ဓမၼစၾကာႏွင့္ ၀ိပႆနာတရားေတာ္စာအုပ္
(၅) ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္၏ စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတရားေဒသနာေတာ္စာအုပ္


မုိးေကာင္းကင္

ဆက္ဖတ္ရန္...