»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Friday, June 6, 2008

အရီခံရသူ သံုးဦး

မိမိကုိယ္ကုိ အလုိရွိရာ
ငါျပဳႏုိင္စြ အစုိးရဟု
မွတ္ၾကသူ၀ယ္
ေသမင္းရယ္၏။

အကယ္မာန္ကုိး
ေျမႏွင့္ မုိးကုိး
အုပ္စုိးရသူ
ငါလွ်င္ဟူ၍
မွတ္ယူမင္း၀ယ္
ေျမႀကီးရယ္၏။

သက္လွယ္ႏုထြား
ငါ့မယားက
ဘြားသည့္သည္းခ်ာ
ငါ့သားသာဟု
မွတ္ရွာသူ၀ယ္
မယားရယ္၏။

(မာန္လည္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ ကဗ်ာအား ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္)

မုိးေကာင္းကင္

ဆက္ဖတ္ရန္...