»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Wednesday, May 28, 2008

၀ိပႆနာတရားသင္တန္း အေမးအေျဖမ်ား

ေမး- ၾကာၾကာထုိင္ႏိုင္မွ တရားရပါသလား။
ေျဖ- တရားအားထုတ္တဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ ၾကာၾကာထုိင္ႏိုင္မွ တရားရတယ္ဆုိတဲ့ အစြဲက ႀကီးလြန္းပါတယ္။ တရားဆုိတာ ေကာင္းက်ဳိး ခ်မ္းသာရေစႏိုင္တဲ့ ကုသိုလ္ဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါနဲ႔။ ကုသိုလ္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ဆုိင္တာေပါ့။
ဒါနကုသုိလ္ အလွဴေပးတဲ့အခါ ထုိင္တဲ့အမူအရာနဲ႔သာ အလွဴေပးရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ မထားပါဘူး။ သီလ ကုသိုလ္လည္း ထုိင္ေနၿပီးေတာ့သာ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္လုိ႔ မဆုိပါဘူး။ သမထ၀ိပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လည္း စဥ္းစားၾကဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။
သမထ၀ိပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကုသိုလ္ကို ပြားမ်ားရင္ သြားရင္း၊ ရပ္ရင္း၊ ထုိင္ရင္း၊ ေလ်ာင္းရင္း ပြားမ်ားလို႔ ရပါတယ္လုိ႔ ဘုရားရွင္က မိန္႔ေတာ္မူတယ္။ တကယ္ လက္ေတြ႔မွာလည္း ပြားမ်ားလုိ႔ ရတာပါပဲ။ ဗုဒၶါႏုႆတိ၊ ဓမၼာႏုႆတိ၊ သံဃာႏုႆတိ စတဲ့ သမထကမၼ႒ာန္း ေတြဟာလည္း ကၠရိယာပုတ္ အမူအရာမ်ဳိးစံုနဲ႔ ပြားမ်ားလုိ႔ ရပါတယ္။
ကသုိဏ္းဆယ္ပါး အားထုတ္ရာမွာေတာ့ (ပဋိဘာဂနိမိတ္) အျပင္အာ႐ုံနဲ႔ မိမိစိတ္ထဲမွာ ထင္တဲ့အာ႐ုံ၊ ထပ္တူထပ္မွ် သေဘာေဆာင္တဲ့ ကသိုဏ္းနိမိတ္ဟာ စိတ္ထဲခိုင္ၿမဲေအာင္ မထင္ရွားေသးခင္ အခ်ိန္ခဏမွာ ထုိင္ကၠရိယာပုတ္ကို မေျပာင္းျပင္ဘဲ ေနေပးရပါတယ္။ ေျပာင္းေရႊ႕လုိက္ရင္ ပဋိဘာဂနိမိတ္ထင္ဖုိ႔ မလြယ္ဘူး။ ပ်က္လည္း ပ်က္တ္လုိ႔ေပါ့။ ဒီနိမိတ္ထင္ရွားရင္ ထသြားလုိ႔ ရပါၿပီ။ သထမ အားထုတ္ရာမွာ မထရ၊ မေရႊ႕ရဆုိတာ အခ်ိန္အတုိင္းအတာ တစ္ခဏေလာက္သာပါ။


၀ိပႆနာ တရားအတြက္ကေတာ့သြားရင္ သြားမွန္းသိ။ ရပ္ရင္ ရပ္မွန္းသိ၊ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ စြန္႔ရင္လည္း စြန္႔မွန္းသိလုိ႔ ဘုရားရွင္က မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္။ အထုိင္ၾကာမွ တရားရတယ္ဆုိတဲ့ အစဲြႀကီးကုိေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။
ဘာ၀နာတရားအားထုတ္ရာမွာ ထုိင္တဲ့ အမူအရာ ကၠရိယာပုတ္က အားမထုတ္ တတ္ေသးတဲ့ သူေတြအတြက္ အေျခခံအစ သင့္ေတာ္လို႔ ၫႊန္႔ျပတဲ့ စကားပါ။ နိေရာဓ သမာပတ္၊ ဖလသမာပတ္ ၀င္စားေတာ္မူၾကတဲ့ အရိယာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ အတြက္ေတာ့လည္း ၾကာၾကာထုိင္ၾကတယ္ဆုိတာ ဟုတ္ပါတယ္။ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းမႈခ်မ္းသာ ဖုိလ္ခ်မ္းသာ ေတြကုိ ခံစားဖုိ႔ စိတ္ရဲ႕ အဓိဌာန္သေဘာနဲ႔ ေနၾကတာပါ။

အဓိကအားျဖင့္ ၀ိပႆနာ အသိဥာဏ္ ရေအာင္ အားထုတ္ေနတဲ့ သူေတြအတြက္ ႐ုပ္နာမ္ ပရမတ္အာ႐ုံကုိ ၾကည့္ေနရပါတယ္။ ႐ုပ္နာမ္အာ႐ုံ ဆုိတာက ထုိင္ေနေန၊ ရပ္ေနေန၊ သြားေနေန၊ သေဘာတရား မေျပာင္းလဲပါဘူး။ အမူအရာ ကုိယ္ေကာင္ႀကီးသာ ေျပာင္းလဲ တာပါ။

ၾကာၾကာထုိင္ ေနၿပီး အာ႐ုံတျခား စိတ္ကသြားေနမယ္၊ ေရာက္ေနမယ္၊ ထုိင္ေနရင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနမယ္၊ အသိလြတ္ၿပီး မိွန္းေနမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ၀ိပႆနာ တရား မျဖစ္ပါဘူး။ အလကားပါပဲ။

ဒါ့ေၾကာင့္ ၾကာၾကာထုိင္တာနဲ႔ တရားရတာနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ အသိဥာဏ္တုိးတက္ ျမင့္မားတာသာ တရားနဲ႔ ဆုိင္ပါတယ္။

(သာထြန္းျပန္႔ဓမၼစာေစာင္မွ ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ၏ အေျဖမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။)

မုိးေကာင္းကင္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: