»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Tuesday, December 16, 2008

ျမန္မာ့ က်က္သေရ

ရြာဦးေက်ာင္းက ဆူဆူညံ
ကုိရင္ေက်ာင္းသား စာက်က္သံ၊

စာသံေပသံ ညံမစဲ
ေက်းရြာေက်ာင္း၏ အားမာန္ပဲ၊

ေရာင္ျခည္ဦးလည္း ထြက္လာၿပီ
ကုိရင္ေလးမ်ား တန္းသြယ္ညီ၊

ဆြမ္းခံၾကြခ်ီ ကၠေျႏၵရ
ရြာ၏ က်က္သေရပ၊

ပုိးပု၀ါေလး ပုခံုးတင္
လံုမ ဒါနရွင္၊

ကုသုိလ္ေရးတြင္ ရႊင္အားရ
နိစၥဘတ္ ျမတ္ဒါန၊

သာသနာႏွင့္ ဒါယကာ
ၿမဲစဥ္ ေစာင့္ေရွာက္ရာ၊

ညီညာစြာပ သာေစေၾကာင္း
ရြာဦးေစတီေက်ာင္း။ ။

(ေအာင္ျမင့္ဦး-ပထ၀ီ ၏ စာမူကုိ ေဖာ္ျပပါသည္)


မုိးေကာင္းကင္

0 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား: