»
ဓမၼစကား ေန႔တုိင္းၾကားက၊ စိတ္ထားေဖြးလက္၊ သိဉာဏ္ထက္၏

Saturday, December 6, 2008

မဟာဂႏၶာ႐ုံေက်ာင္းတုိက္၏ စည္းမ်ဥ္း(၁၀)ခ်က္

(၁) စိတ္ေကာင္းရွိဖုိ႔က ----------- ပထမ
(၂) ၀ိနည္းေလးစားဖုိ႔က ---------- ဒုတိယ
(၃) က်န္းမာဖုိ႔က ---------------- တတိယ
(၄) သန္႔ရွင္းဖုိ႔က ---------------- စတုတၳ
(၅) အ၀တ္အစားတတ္ဖုိ႔က ------- ပဥၥမ
(၆) အေနအထုိင္တတ္ဖုိ႔က ------- ဆဌမ
(၇) အေျပာအဆုိတတ္ဖုိ႔က ------- သတၱမ
(၈) အသြားအလာတတ္ဖုိ႔က ------ အဌမ
(၉) စည္းကမ္းလုိက္နာဖုိ႔က ------- န၀မ
(၁၀) စာတတ္ဖုိ႔က -------------- ဒသမ


မုိးေကာင္းကင္

1 ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား:

ေလာင္စာ said...

ကို္ယ္တည္းတေယာက္၊ ေကာင္းဖို႔ေရာက္မူ၊ ခုေလာက္က်ဳိးကုတ္၊ အားမထုတ္ဘူး၊ ဗုဒၶျမတ္စြာ၊ သာသနာ၏၊ ေရွးခါဘိုးဘ၊ လက္ထက္ကပင္၊ ရသည့္တန္ခိုး၊ ထပ္မညွဳိးဘို႔၊ အားက်ဳိးမာန္တက္၊ ငါေဆာင္ရြက္သည္၊ လက္ဆက္တည့္တံ့ပါေစေသာ၀္။

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဆုံးမၾသ၀ါဒကို ခံယူလွ်က္...။